Μαγικά ντόμινο

Μαγικά ντόμινο

Ζητήστε από έναν φίλο σας να διαλέξει ένα ντόμινο στην τύχη, χωρίς να σας το δείξει. Ζητήστε του να πολλαπλασιάσει έναν από τους δύο αριθμούς (που έχει το ντόμινο) με το 5, να προσθέσει 7, να πολλαπλασιάσει με το 2 και να προσθέσει τον άλλον αριθμό του ντόμινο. Μόλις σας πει το αποτέλεσμα, αφαιρέστε 14. Τα 2 ψηφία του αποτελέσματος είναι οι 2 αριθμοί στο ντόμινο. Παράδειγμα: Το ντόμινο με αριθμούς 2 και 6. 2×5=10       10+7=17       17×2=34       34+6=40       40-14=26.Δηλαδή 2…

Read More