ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Σημειώσεις και ασκήσεις Μαθηματικών και Πληροφορικής.

office-word

Word

Άσκηση 1η: w-exercise1 

Άσκηση 2η: w-exercise2  

Ερωτήσεις πιστοποίησης:
w-questions-exams 

Χρήση
πληκτρολογίου/τονισμός:

w-use-keyboard

office-excel-icon

Excel

Άσκηση 1η:
e-exercise1  (e-exercise1.xlsx)  

  Άσκηση 2η:
e-exercise2 (e-exercise2.xlsx

  Ερωτήσεις πιστοποίησης:
e-questions-exams 

microsoft_powerpoint

Power Point

   Άσκηση 1η:
p-exercise1 (p-exercise1.pptx)  

  Άσκηση 2η:
p-exercise2 (p-exercise2.pptx)

Ερωτήσεις πιστοποίησης:
p-questions-exams

html

Html

Ασκήσεις:
h-lesson1, h-lesson2-images,
h-lesson3-links, h-lesson4-lists,
h-lesson5-tables,
h-lesson6-forms, h-lesson7-css

Εργασία: h-exercise
(best, comment, ekd,
index, kat, new)

javascript

Java Script

 Ασκήσεις:  
j-lessons1, j-lessons2, j-lessons3

Εργασία 1η:
j-exercise1 (values.htm)

Εργασία 2η:
j-exercise2 (statement.htm)

Εργασία 3η:
j-exercise3 (request.htm)

c

 Γλώσσα Προγραμματισμού

  Ασκήσεις:  
c-exercise1, c-exercise2,
c-exercise3, c-exercise4,
c-exercise5, c-exercise6

Ερωτήσεις πιστοποίησης:
c-exercise-pistop

math-d4

Μαθηματικά Δ’ Δημοτικού

 Ασκήσεις:
d1-repeat, d2-repeat,
d2-repeat-problems,
d3-repeat,  d4-repeat,
d4-repeat-problems,
d5-repeat, d6-repeat,
d7-repeat, d8-repeat
math-d5

Μαθηματικά Ε’ Δημοτικού

 Ασκήσεις:
e1-repeat, e2-repeat,
e-problems-area

Μαθηματικά Γυμνασίου 

Προσεχώς
Κοινοποίηση

Leave a Comment