Πολλαπλασιασμός – άθροισμα με το 9 & άθροισμα ψηφίων

1) Πολλαπλασιασμός με το εννέα: Αν πολλαπλασιάσουμε έναν αριθμό με το 9 και στη συνέχεια αθροίσουμε  όλα τα ψηφία μέχρι να καταλήξουμε σε μονοψήφιο, το αποτέλεσμα είναι πάντα το 9. 2*9=18 –> 1+8 = 9      3*9=27 –> 2+7=9      15*9=135 –> 1+3+5=9 2) Άθροισμα με το εννέα: Αν αθροίσουμε έναν αριθμό με το 9 (αν δεν είναι μονοψήφιος προσθέτουμε τα ψηφία του για να γίνει μονοψήφιος) και στη συνέχεια αθροίσουμε  όλα τα ψηφία μέχρι να καταλήξουμε σε μονοψήφιο, το αποτέλεσμα είναι πάντα ο ίδιος ο αριθμός. 2+9=11 –> 1+1=2       3+9=12 –> 1+2=3     …

Περισσότερα

Πολλαπλασιασμός με το 9

   0*9+1 = 1   0*9+8   = 8    92 = 81  01*9+2 = 11   09*9+7   = 88     992 = 9801  012*9+3 = 111   098*9+6   = 888  9992 = 998001  0123*9+4 = 1111   0987*9+5  = 8888  99992 = 99980001  01234*9+5 = 11111   09876*9+4  = 88888  999992 = 9999800001  ………………    

Περισσότερα

Το δάσος του 1

Τετράγωνο του 1, 11, 111, ….. 12  =  1 * 1 =  1 =   1 * 1 / 1 112  =  11 * 11 =  121 =   22 * 22 / ( 1+2+1)  1112  =  111 * 111 =  12321 =   333 * 333 / ( 1+2+3+2+1) 11112  =  1111 * 1111 =  1234321 =   4444 * 4444 / ( 1+2+3+4+3+2+1)  …..       

Περισσότερα

Ένα αριθμητικό τρίγωνο

Ένα αριθμητικό τρίγωνο με τετράγωνα του 1, 11, 111, … 12 =  1 1   = 12 112 =  121 1 + 2 + 1  = 22 1112 =  12321 1 + 2 + 3 + 2 + 1  = 32 11112 =  1234321 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1   = 42 111112 =  123454321 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1  = 52

Περισσότερα

Σύγκριση αθροισμάτων

  1 =   1  13 =   12 1 + 2 =   3 13 + 23  = 9 =   32 1 + 2 + 3 =   6 13 + 23 + 33 = 36 =   62 1 + 2 + 3  + 4 =   10 13 + 23 + 33 + 43 = 100 =   102 …….       

Περισσότερα

Παιχνίδια με αριθμούς

   6 * 7     = 42            22 = 4   και   1*3 = 3  66 * 67   = 4422           32 = 9   και   2*4 = 8  666 * 667 = 444222               42 = 16 και   3*5 = 15  6666 * 6667 = 44442222        52 = 25 και   4*6 = 24 ……….   2 x 9 = 18  =>   12345679 x 18 = 222222222   143 x 2 x 7 = 2002   3 x 9 = 27  =>   12345679 x 27 = 333333333   143 x 3 x 7 = 3003   4 x 9…

Περισσότερα

Ο πυθαγόρειος πίνακας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 8 16 24 32 40 48 56 64 72 80 9 18 27 36 45 54 63 72 81 90…

Περισσότερα