Εύρεση ηλικίας

Ζητάμε από κάποιον να εκτελέσει τις εξής πράξεις: 1) Να πολλαπλασιάσει το ψηφίο των δεκάδων του έτους γέννησης του με το 5. 2) Στο γινόμενο που θα βρει να προσθέσει το 2. 3) Το αποτέλεσμα να το πολλαπλασιάσει με το 2. 4) Στο νέο αποτέλεσμα να προσθέσει το ψηφίο των μονάδων του έτους γέννησής του. Ζητάμε να μας πει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα το αφαιρούμε από τον αριθμό 120 (για το τρέχον έτος 2016) και βρίσκουμε την ηλικία του.   Παράδειγμα:  ημερομηνία γέννησης 12/02/1964 6 * 5 = 30    …

Read More

Εύρεση ηλικίας και μήνα γέννησης

Ζητάμε από κάποιον να εκτελέσει τις εξής πράξεις: 1) Να πολλαπλασιάσει τον αριθμό του μήνα γέννησης του με το 2. 2) Στο αποτέλεσμα να προσθέσει το 5. 3) Στη συνέχεια να πολλαπλασιάσει επί 50. 4) Στο νέο αποτέλεσμα να προσθέσει την ηλικία του. 5) Από το άθροισμα να αφαιρέσει το 365. Ζητάμε να μας πει το αποτέλεσμα και προσθέτουμε το 115. Το ψηφίο των χιλιάδων και των εκατοντάδων είναι ο μήνας γέννησης και τα υπόλοιπα ψηφία η ηλικία του. Παράδειγμα: ημερομηνία γέννησης 22/11/1966 11 * 2 = 22    …

Read More