Εύρεση ηλικίας και μήνα γέννησης

Ζητάμε από κάποιον να εκτελέσει τις εξής πράξεις:
1) Να πολλαπλασιάσει τον αριθμό του μήνα γέννησης του με το 2.
2) Στο αποτέλεσμα να προσθέσει το 5.
3) Στη συνέχεια να πολλαπλασιάσει επί 50.
4) Στο νέο αποτέλεσμα να προσθέσει την ηλικία του.
5) Από το άθροισμα να αφαιρέσει το 365.

Ζητάμε να μας πει το αποτέλεσμα και προσθέτουμε το 115.
Το ψηφίο των χιλιάδων και των εκατοντάδων είναι ο μήνας γέννησης και τα υπόλοιπα ψηφία η ηλικία του.

Παράδειγμα: ημερομηνία γέννησης 22/11/1966
11 * 2 = 22       22 + 5 = 27       27 * 50 = 1350       1350 + 50 = 1400       1400 – 365 = 1035       1035 + 115 = 1150
(δηλ. 11 μήνας γέννησης και 50 ετών)

Σχετικές δημοσιεύσεις

Μία άποψη για το “Εύρεση ηλικίας και μήνα γέννησης”

  1. malamati

    Ωραίο κόλπο!!!

Αφήστε ένα σχόλιο