Ολυμπιακοί αγώνες

Τιμή στους ήρωες Οι Ολυμπιακοί αγώνες, όπως και οι υπόλοιποι μεγάλοι αγώνες στους οποίους συμμετείχαν αθλητές από όλα τα μέρη της Ελλάδας – οι Πανελλήνιοι – είναι μια εξέλιξη των αρχαίων νεκρικών τελετών. Οι αγώνες διεξάγοντας για την μνημόνευση των ηρώων. Όλοι οι πανελλήνιοι αγώνες είχαν ένα κοινό: την ολυμπιακή εκεχειρία.  Άνθρωποι από διάφορα μέρη της Ελλάδας απείχαν από πολεμικές πράξεις στα μέρη που γινόταν οι αγώνες. Η ιδέα της εκεχειρίας συνδέεται με τις συμφωνημένες παύσεις κατά τη διάρκεια των μαχών, οι οποίες επέτρεπαν και στις δύο πλευρές να περισυλλέξουν…

Read More