Χώρος 9 διαστάσεων

9 διαστάσεις - μαθηματικά ανέκδοτα

Ένας μαθηματικός κι ένας μηχανικός πηγαίνουν σε ένα συνέδριο φυσικής. Το θέμα ήταν οι χώροι 9 διαστάσεων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου, ο μαθηματικός ακούει με μεγάλο ενδιαφέρον και συμμετέχει, ενώ ο μηχανικός δεν καταλαβαίνει τίποτα, έχει πονοκέφαλο και περιμένει πότε θα τελειώσει για να σηκωθεί να φύγει. Τελειώνει κάποια στιγμή το συνέδριο και ρωτάει ο μηχανικός τον μαθηματικό:
– Μα καλά, πώς καταλάβαινες αυτά που έλεγαν; Εγώ δεν καταλάβαινα τίποτα!
– Απλά φαντάστηκα το χώρο!
– Πως γίνεται να φανταστείς έναν 9-διάστατο χώρο;
– Στην αρχή φαντάστηκα ένα ν-διάστατο χώρο και μετά έθεσα ν=9.

Κοινοποίηση

Related posts

Leave a Comment