Τριψήφιοι αριθμοί με ίδια ψηφία

Αν έναν τριψήφιο αριθμό με όλα τα ψηφία του ίδια, τον διαιρέσουμε με το άθροισμα των ψηφίων του, τότε δίνει πηλίκο 37 και υπόλοιπο 0.

Παράδειγμα:  333,   3+3+3=9,   333/9 = 37        222,  2+2+2=6,  222/6 = 37

ή

Ο αριθμός 37 επί τα πολλαπλάσια του 3 δίνει τριψήφιους αριθμούς με ίδια ψηφία.

Παράδειγμα:  37*3 = 111       37*6 = 222       37*9 = 333

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο