Τα τετράγωνα των αριθμών που λήγουν σε 5

152 = 225    252 = 625    352 = 1225    452 = 2025    552 = 3025

Το τετράγωνο ενός αριθμού που τελειώνει σε 5 είναι ένας αριθμός που τελειώνει σε 25 και το 1ο τμήμα του αριθμού που προκύπτει σχηματίζεται ως εξής:
το 1ο ψηφίο το πολλαπλασιάζουμε με τον αμέσως επόμενο αριθμό και το αποτέλεσμα το τοποθετούμε πριν το 25.  

Παράδειγμα:  για το 352  παίρνουμε 3*4=12 και το αποτέλεσμα είναι 1225.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο