Το Πυθαγόρειο θεώρημα

Το Πυθαγόρειο θεώρημα αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά θεωρήματα με πολλές εφαρμογές. Οι Βαβυλώνιοι γνώριζαν το θεώρημα αυτό 1.000 χρόνια πριν. Τη δόξα όμως την πήρε ο Πυθαγόρας που πρώτος το απέδειξε. Βέβαια δεν ξέρουμε σίγουρα αν η απόδειξη έγινε από τον ίδιο ή από κάποιον από τους μαθητές του στην Πυθαγόρεια σχολή. Σύμφωνα με την παράδοση, οι θεοί ανακοίνωσαν στον Πυθαγόρα το θεώρημα και όταν το απέδειξε, για να τους ευχαριστήσει έκανε θυσία 100 βόδια. Για το λόγο αυτό το Πυθαγόρειο θεώρημα λέγεται και θεώρημα της εκατόμβης. Αργότερα…

Περισσότερα