Το δάσος του 1

Τετράγωνο του 1, 11, 111, ….. 12  =  1 * 1 =  1 =   1 * 1 / 1 112  =  11 * 11 =  121 =   22 * 22 / ( 1+2+1)  1112  =  111 * 111 =  12321 =   333 * 333 / ( 1+2+3+2+1) 11112  =  1111 * 1111 =  1234321 =   4444 * 4444 / ( 1+2+3+4+3+2+1)  …..       

Read More