Με βάση το 60

Οι Βαβυλώνιοι, οι οποίοι ζούσαν πριν από 5.000 χρόνια στο σημερινό Ιράκ, μετρούσαν με βάση το 60. Το έτος είχε 360 ημέρες = 60 x 6. Επινόησαν τα λεπτά και τα δευτερόλεπτα, τα οποία ακόμη και σήμερα μετράμε με βάση το 60. Η μοίρα ανήκει σε εξηνταδικό σύστημα αρίθμησης (με βάση το 60). Αυτό προέρχεται από τους Σουμέριους και στη συνέχεια από τους Βαβυλώνιους. Κάποιοι έχουν την άποψη ότι η βάση 60 καθιερώθηκε από την αστρονομία και άλλοι ότι έχει επιλεγεί για βάση ο αριθμός 60 επειδή έχει πολλούς διαιρέτες.…

Read More