Το δάσος του 1

Τετράγωνο του 1, 11, 111, ….. 12  =  1 * 1 =  1 =   1 * 1 / 1 112  =  11 * 11 =  121 =   22 * 22 / ( 1+2+1)  1112  =  111 * 111 =  12321 =   333 * 333 / ( 1+2+3+2+1) 11112  =  1111 * 1111 =  1234321 =   4444 * 4444 / ( 1+2+3+4+3+2+1)  …..       

Read More

Ένα αριθμητικό τρίγωνο

Ένα αριθμητικό τρίγωνο με τετράγωνα του 1, 11, 111, … 12 =  1 1   = 12 112 =  121 1 + 2 + 1  = 22 1112 =  12321 1 + 2 + 3 + 2 + 1  = 32 11112 =  1234321 1 + 2 + 3 + 4 + 3 + 2 + 1   = 42 111112 =  123454321 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1  = 52

Read More