Εύρεση ηλικίας

Ζητάμε από κάποιον να εκτελέσει τις εξής πράξεις: 1) Να πολλαπλασιάσει το ψηφίο των δεκάδων του έτους γέννησης του με το 5. 2) Στο γινόμενο που θα βρει να προσθέσει το 2. 3) Το αποτέλεσμα να το πολλαπλασιάσει με το 2. 4) Στο νέο αποτέλεσμα να προσθέσει το ψηφίο των μονάδων του έτους γέννησής του. Ζητάμε να μας πει το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα το αφαιρούμε από τον αριθμό 120 (για το τρέχον έτος 2016) και βρίσκουμε την ηλικία του.   Παράδειγμα:  ημερομηνία γέννησης 12/02/1964 6 * 5 = 30    …

Read More

Εύρεση ηλικίας και μήνα γέννησης

Ζητάμε από κάποιον να εκτελέσει τις εξής πράξεις: 1) Να πολλαπλασιάσει τον αριθμό του μήνα γέννησης του με το 2. 2) Στο αποτέλεσμα να προσθέσει το 5. 3) Στη συνέχεια να πολλαπλασιάσει επί 50. 4) Στο νέο αποτέλεσμα να προσθέσει την ηλικία του. 5) Από το άθροισμα να αφαιρέσει το 365. Ζητάμε να μας πει το αποτέλεσμα και προσθέτουμε το 115. Το ψηφίο των χιλιάδων και των εκατοντάδων είναι ο μήνας γέννησης και τα υπόλοιπα ψηφία η ηλικία του. Παράδειγμα: ημερομηνία γέννησης 22/11/1966 11 * 2 = 22    …

Read More

Πως να μαντεύσουμε αριθμούς < 10

Ζητάμε από κάποιον να σκεφτεί 2 αριθμούς μικρότερους του 10. 1) Να πολλαπλασιάσει τον 1ο αριθμό με το 2. 2) Στο γινόμενο να προσθέσει το 5. 3) Το αποτέλεσμα να το πολλαπλασιάσει επί 5. 4) Να προσθέτει το 10 και τον 2ο αριθμό. 5) Ζητάμε το αποτέλεσμα από το οποίο αφαιρούμε το 35. Το αποτέλεσμα είναι ένας διψήφιος αριθμός όπου το ψηφίο των δεκάδων είναι ο 1ος αριθμός και το ψηφίο  των μονάδων ο 2ος αριθμός. Παράδειγμα:  οι αριθμοί 8 και 4.   8 * 2 = 16       16…

Read More

Μάντεψε τον αριθμό (1)

Ζητάμε από κάποιον να σκεφτεί  ένα αριθμό μέχρι το 10. 1) Να πολλαπλασιάσει τον αριθμό με το 9. 2) Να προσθέσει τα ψηφία του αριθμού που βρήκε. 3) Στη συνέχεια του ζητάμε να κάνει διάφορες πράξεις που τις κάνουμε και εμείς και στο τέλος βρίσκουμε τον αριθμό. Αυτό γίνεται γιατί όποιον αριθμό πολλαπλασιάσουμε με το 9 τότε το άθροισμα των ψηφίων είναι πάντα 9. Από κει και πέρα ξέρουμε το αποτέλεσμα. Παράδειγμα: έστω ο αριθμός 2. 2 * 9 = 18       1 + 8 = 9  …

Read More

Μάντεψε τον αριθμό (2)

Ζητάμε από κάποιον να σκεφτεί  ένα αριθμό. 1) Να πολλαπλασιάσει τον αριθμό με τον εαυτό του. 2) Να αυξήσει τον αρχικό αριθμό κατά 1 και ξανά να πολλαπλασιάσει με τον εαυτό του. 3) Να αφαιρέσει το γινόμενο από το αρχικό γινόμενο. 4) Από το αποτέλεσμα να αφαιρέσει το 1. 5) Ζητάμε να μας πει τον  αριθμό όπου είναι ο διπλάσιος του αρχικού. Παράδειγμα: έστω ο αριθμός  14. 14 * 14 = 196       14 + 1 = 15       15 * 15 = 225    …

Read More

Μάντεψε τον αριθμό (3)

Ζητάμε από κάποιον να σκεφτεί  ένα αριθμό. 1) Να πολλαπλασιάσει τον αριθμό με το 3. 2) Από το γινόμενο να αφαιρέσει το 1. 3) Το υπόλοιπο να το πολλαπλασιάσει επί 3. 4) Να προσθέσει τον αριθμό που σκέφτηκε στο τελευταίο γινόμενο. 5) Ζητάμε να μας πει το αποτέλεσμα και προσθέτουμε το 3. Το αποτέλεσμα είναι: ο αριθμός των δεκάδων είναι ο ζητούμενος αριθμός, ενώ πάντα ο αριθμός των μονάδων είναι το 0. Παράδειγμα: έστω ο αριθμός 65. 65 * 3 = 195       195 – 1 = 194   …

Read More

Από έναν αριθμό προκύπτει ο αριθμός 50

Ζητάμε από κάποιον να σκεφτεί  ένα αριθμό μέχρι το 10. 1) Να τον προσθέσει με τον εαυτό του. 2) Να προσθέσει το 100. 3) Να το διαιρέσει με το 2. 4) Αν μας πει το αποτέλεσμα και αφαιρέσουμε το 50 βρίσκουμε τον αριθμό. Από το αποτέλεσμα αυτό αν αφαιρέσουμε τον αριθμό που είχε σκεφτεί τότε έχουμε πάντα τον αριθμό 50. Παράδειγμα: έστω ο αριθμός 9. 9 + 9 = 18       18 + 100 = 118       118 / 2 = 59       59 – 50 = 9…

Read More

Προπαίδεια του 9 – Ένα χρήσιμο κόλπο

Αριθμήστε τα δάκτυλα από το 1 έως το 10 από αριστερά προς τα δεξιά. Για να πολλαπλασιάσουμε το 9 με έναν αριθμό, διπλώνουμε το δάκτυλο που αντιστοιχεί στον αριθμό αυτό. Γράφουμε τον αριθμό των δακτύλων που βρίσκονται αριστερά από το διπλωμένο δάκτυλο και τον αριθμό των δακτύλων που βρίσκονται δεξιά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του γινομένου. Παράδειγμα: Για να υπολογίσουμε το γινόμενο 4 χ 9, διπλώστε το 4ο δάκτυλο από αριστερά. Αριστερά από το διπλωμένο δάκτυλο βλέπουμε 3 δάκτυλα και δεξιά από το διπλωμένο δάκτυλο βλέπουμε  6 δάκτυλα. Το αποτέλεσμα…

Read More

Τα κρυμμένα εξάρια

Ένα παιχνίδι που μπορείτε να παίζετε με ένα φίλο σας και να κερδίζετε πάντα. Καθένας θα λέει εναλλάξ έναν αριθμό από το 1 έως το 5 και θα το προσθέτει  σε ένα κοινό άθροισμα. Κερδίζει ο πρώτος που θα πει έναν αριθμό, ο οποίος θα κάνει το άθροισμα μεγαλύτερο ή ίσο του 50. Στην 1η ευκαιρία που θα σας δοθεί, κάντε το άθροισμα 2 ή 8 ή 14 ή 20 ή 26 ή 32 ή 38 ή 44. Αν ο φίλος σας πει 3 εσείς πείτε 5 και θα έχετε…

Read More