Καθηγητές Μαθηματικών

Καθηγητές μαθηματικών

Ποια η διαφορά μαθηματικού και αστυνομικού; Ο μαθηματικός θέλει να τετραγωνίσει τον κύκλο, ενώ ο αστυνομικός να κυκλώσει το τετράγωνο. Μαθητής: «Μου τη δίνουν τα μαθηματικά! Όταν μεγαλώσω, θα εφεύρω μια μηχανή που θα απαλλάξει τους μαθητές από τη μελέτη των μαθηματικών!»Καθηγητής: «Θα χρειαστείς μαθηματικά για να το κάνεις». Καθηγητής : Να μοιράσετε 14 κύβους ζάχαρης σε τρία ποτήρια φραπέ, ώστε σε κάθε ποτήρι να βάλετε περιττό αριθμό κύβων.Μαθητής :  1 , 1 , 12.Καθηγητής : Μα το 12 δεν είναι περιττό.Μαθητής : Μα πως δεν είναι; Αφού είναι περιττό να ρίξουμε 12 κύβους…

Read More