Πως να μαντεύσουμε αριθμούς < 10

Ζητάμε από κάποιον να σκεφτεί 2 αριθμούς μικρότερους του 10. 1) Να πολλαπλασιάσει τον 1ο αριθμό με το 2. 2) Στο γινόμενο να προσθέσει το 5. 3) Το αποτέλεσμα να το πολλαπλασιάσει επί 5. 4) Να προσθέτει το 10 και τον 2ο αριθμό. 5) Ζητάμε το αποτέλεσμα από το οποίο αφαιρούμε το 35. Το αποτέλεσμα είναι ένας διψήφιος αριθμός όπου το ψηφίο των δεκάδων είναι ο 1ος αριθμός και το ψηφίο  των μονάδων ο 2ος αριθμός. Παράδειγμα:  οι αριθμοί 8 και 4.   8 * 2 = 16       16…

Read More

Μάντεψε τον αριθμό (1)

Ζητάμε από κάποιον να σκεφτεί  ένα αριθμό μέχρι το 10. 1) Να πολλαπλασιάσει τον αριθμό με το 9. 2) Να προσθέσει τα ψηφία του αριθμού που βρήκε. 3) Στη συνέχεια του ζητάμε να κάνει διάφορες πράξεις που τις κάνουμε και εμείς και στο τέλος βρίσκουμε τον αριθμό. Αυτό γίνεται γιατί όποιον αριθμό πολλαπλασιάσουμε με το 9 τότε το άθροισμα των ψηφίων είναι πάντα 9. Από κει και πέρα ξέρουμε το αποτέλεσμα. Παράδειγμα: έστω ο αριθμός 2. 2 * 9 = 18       1 + 8 = 9  …

Read More

Μάντεψε τον αριθμό (2)

Ζητάμε από κάποιον να σκεφτεί  ένα αριθμό. 1) Να πολλαπλασιάσει τον αριθμό με τον εαυτό του. 2) Να αυξήσει τον αρχικό αριθμό κατά 1 και ξανά να πολλαπλασιάσει με τον εαυτό του. 3) Να αφαιρέσει το γινόμενο από το αρχικό γινόμενο. 4) Από το αποτέλεσμα να αφαιρέσει το 1. 5) Ζητάμε να μας πει τον  αριθμό όπου είναι ο διπλάσιος του αρχικού. Παράδειγμα: έστω ο αριθμός  14. 14 * 14 = 196       14 + 1 = 15       15 * 15 = 225    …

Read More

Μάντεψε τον αριθμό (3)

Ζητάμε από κάποιον να σκεφτεί  ένα αριθμό. 1) Να πολλαπλασιάσει τον αριθμό με το 3. 2) Από το γινόμενο να αφαιρέσει το 1. 3) Το υπόλοιπο να το πολλαπλασιάσει επί 3. 4) Να προσθέσει τον αριθμό που σκέφτηκε στο τελευταίο γινόμενο. 5) Ζητάμε να μας πει το αποτέλεσμα και προσθέτουμε το 3. Το αποτέλεσμα είναι: ο αριθμός των δεκάδων είναι ο ζητούμενος αριθμός, ενώ πάντα ο αριθμός των μονάδων είναι το 0. Παράδειγμα: έστω ο αριθμός 65. 65 * 3 = 195       195 – 1 = 194   …

Read More

Από έναν αριθμό προκύπτει ο αριθμός 50

Ζητάμε από κάποιον να σκεφτεί  ένα αριθμό μέχρι το 10. 1) Να τον προσθέσει με τον εαυτό του. 2) Να προσθέσει το 100. 3) Να το διαιρέσει με το 2. 4) Αν μας πει το αποτέλεσμα και αφαιρέσουμε το 50 βρίσκουμε τον αριθμό. Από το αποτέλεσμα αυτό αν αφαιρέσουμε τον αριθμό που είχε σκεφτεί τότε έχουμε πάντα τον αριθμό 50. Παράδειγμα: έστω ο αριθμός 9. 9 + 9 = 18       18 + 100 = 118       118 / 2 = 59       59 – 50 = 9…

Read More