Συνέχεια αριθμών

Πώς συνεχίζονται οι παρακάτω αριθμοί;
1
11
21
1211
111221
312211
13112221

Υπόδειξη: διαβάστε δυνατά τα ψηφία κάθε αριθμού. Μόλις διαβάσετε μία γραμμή, δείτε την αμέσως προηγούμενη.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο