Ο πυθαγόρειος πίνακας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

3

6

9

12

15

18

21

24

27

30

4

8

12

16

20

24

28

32

36

40

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

6

12

18

24

30

36

42

48

54

60

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

8

16

24

32

40

48

56

64

72

80

9

18

27

36

45

54

63

72

81

90

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Α)  Αθροίζουμε τους αριθμούς που σχηματίζουν τετράγωνο:

 1 =   12
 1 + 2 + 2 + 4 =   32
 1 + 2 + 3 + 2 + 4  + 6 + 3 + 6 + 9 =   62
  1 + 2 + 3 + 4 + 2 + 4  + 6 + 8 + 3 + 6 + 9 + 12 + 4 + 8 + 12 + 16 =   102

pithag-pin1

Αντί να αθροίσουμε όλους τους αριθμούς που σχηματίζουν τετράγωνο κάνουμε το εξής:
Το κάθε άθροισμα  είναι το τετράγωνο ενός αριθμού που προκύπτει αθροίζοντας τα στοιχεία της 1ης στήλης.

 

Β)  Αθροίζουμε τους αριθμούς της δεξιάς γωνίας που σχηματίζουν τετράγωνο:   

 1 =   13
2 + 4 + 2 =   23
3 + 6 + 9 + 6 + 3 =   33
4 + 8 + 12 + 16 + 12 + 8 + 4 =   43

pithag-pin2

Αντί να αθροίσουμε όλους τους αριθμούς της δεξιάς γωνίας που σχηματίζουν τετράγωνο κάνουμε το εξής:
Το κάθε άθροισμα  είναι ο κύβος ενός αριθμού που είναι ο πρώτος αριθμός του αθροίσματος.

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο