Προπαίδεια του 9 – Ένα χρήσιμο κόλπο

Αριθμήστε τα δάκτυλα από το 1 έως το 10 από αριστερά προς τα δεξιά.
Για να πολλαπλασιάσουμε το 9 με έναν αριθμό, διπλώνουμε το δάκτυλο που αντιστοιχεί στον αριθμό αυτό.
Γράφουμε τον αριθμό των δακτύλων που βρίσκονται αριστερά από το διπλωμένο δάκτυλο και τον αριθμό των δακτύλων που βρίσκονται δεξιά. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του γινομένου.

Παράδειγμα:
Για να υπολογίσουμε το γινόμενο 4 χ 9, διπλώστε το 4ο δάκτυλο από αριστερά. Αριστερά από το διπλωμένο δάκτυλο βλέπουμε 3 δάκτυλα και δεξιά από το διπλωμένο δάκτυλο βλέπουμε  6 δάκτυλα. Το αποτέλεσμα του γινομένου 4 χ 9 = 36.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο