Πως να μαντεύσουμε αριθμούς < 10

Ζητάμε από κάποιον να σκεφτεί 2 αριθμούς μικρότερους του 10.
1) Να πολλαπλασιάσει τον 1ο αριθμό με το 2.
2) Στο γινόμενο να προσθέσει το 5.
3) Το αποτέλεσμα να το πολλαπλασιάσει επί 5.
4) Να προσθέτει το 10 και τον 2ο αριθμό.
5) Ζητάμε το αποτέλεσμα από το οποίο αφαιρούμε το 35.

Το αποτέλεσμα είναι ένας διψήφιος αριθμός όπου το ψηφίο των δεκάδων είναι ο 1ος αριθμός και το ψηφίο  των μονάδων ο 2ος αριθμός.

Παράδειγμα:  οι αριθμοί 8 και 4.  
8 * 2 = 16       16 + 5 = 21       21 * 5 = 105       105 + 10 + 4 = 119       119 – 35 = 84 ( δηλαδή  8 και 4).

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο