Μάντεψε τον αριθμό (3)

Ζητάμε από κάποιον να σκεφτεί  ένα αριθμό.
1) Να πολλαπλασιάσει τον αριθμό με το 3.
2) Από το γινόμενο να αφαιρέσει το 1.
3) Το υπόλοιπο να το πολλαπλασιάσει επί 3.
4) Να προσθέσει τον αριθμό που σκέφτηκε στο τελευταίο γινόμενο.
5) Ζητάμε να μας πει το αποτέλεσμα και προσθέτουμε το 3.

Το αποτέλεσμα είναι: ο αριθμός των δεκάδων είναι ο ζητούμενος αριθμός, ενώ πάντα ο αριθμός των μονάδων είναι το 0.

Παράδειγμα: έστω ο αριθμός 65.
65 * 3 = 195       195 – 1 = 194       194 * 3 = 582       582 + 65 = 647       647 + 3 = 650

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο