Μάντεψε τον αριθμό (2)

Ζητάμε από κάποιον να σκεφτεί  ένα αριθμό.
1) Να πολλαπλασιάσει τον αριθμό με τον εαυτό του.
2) Να αυξήσει τον αρχικό αριθμό κατά 1 και ξανά να πολλαπλασιάσει με τον εαυτό του.
3) Να αφαιρέσει το γινόμενο από το αρχικό γινόμενο.
4) Από το αποτέλεσμα να αφαιρέσει το 1.
5) Ζητάμε να μας πει τον  αριθμό όπου είναι ο διπλάσιος του αρχικού.

Παράδειγμα: έστω ο αριθμός  14.
14 * 14 = 196       14 + 1 = 15       15 * 15 = 225       225 – 196 = 29       29 – 1 = 28

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο