Καθηγητές Μαθηματικών

Καθηγητές μαθηματικών

Ποια η διαφορά μαθηματικού και αστυνομικού;

Ο μαθηματικός θέλει να τετραγωνίσει τον κύκλο, ενώ ο αστυνομικός να κυκλώσει το τετράγωνο.


Μαθητής:
«Μου τη δίνουν τα μαθηματικά! Όταν μεγαλώσω, θα εφεύρω μια μηχανή που θα απαλλάξει τους μαθητές από τη μελέτη των μαθηματικών!»
Καθηγητής:
«Θα χρειαστείς μαθηματικά για να το κάνεις».


Καθηγητής : Να μοιράσετε 14 κύβους ζάχαρης σε τρία ποτήρια φραπέ, ώστε σε κάθε ποτήρι να βάλετε περιττό αριθμό κύβων.
Μαθητής :  1 , 1 , 12.
Καθηγητής : Μα το 12 δεν είναι περιττό.
Μαθητής : Μα πως δεν είναι; Αφού είναι περιττό να ρίξουμε 12 κύβους ζάχαρης στο ίδιο ποτήρι καφέ.


Καθηγητής : Τι είναι η εξίσωση : 0x = 0 ;
Αλλοδαπός μαθητής : Διαβατήριο , Κύριε!
Καθηγητής : Τι λες παιδί μου! Ταυτότητα είναι.
Αλλοδαπός μαθητής : Εντάξει, το ίδιο είναι. Εγώ και με ταυτότητα και με διαβατήριο περνάω τα σύνορα.


Ο καθηγητής της Γεωμετρίας άλλοτε είναι οξύς και άλλοτε αμβλείος αλλά πάντα ορθός.

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο