Το γινόμενο 4 διαδοχικών αριθμών συν 1

 1 * 2 * 3 * 4 + 1 = 52

 2 * 3 * 4 * 5 + 1 = 112 

 3 * 4 * 5 * 6 + 1 = 192 .

Το αποτέλεσμα είναι το τετράγωνο του αριθμού που προκύπτει από τον κανόνα:  4ο ψηφίο * 2ο ψηφίο – 3ο ψηφίο. 

Παράδειγμα για την 2η σειρά:  5 * 3 – 4 = 11   

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο