Διαφορά των τετραγώνων 2 διαδοχικών ακέραιων αριθμών

Α) Η διαφορά των τετραγώνων 2 διαδοχικών ακέραιων αριθμών αυξάνεται σταθερά κατά 2 μονάδες από τη διαφορά των τετραγώνων του προηγούμενου δυνατού ζεύγους διαδοχικών ακεραίων.

Παράδειγμα:  4– 3= 7       5– 4= 9       6– 5= 11       7– 6= 13

Β) Η διαφορά των τετραγώνων 2 διαδοχικών ακέραιων αριθμών είναι ίση με το άθροισμά τους.

Παράδειγμα:  3– 2= 5 = 3 + 2       4– 3= 7 = 4 + 3       5– 4= 9 = 5 + 4

 …..

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο