Αριθμοί και οι αντιστρέψιμοί τους

Α) Παίρνουμε ένα τριψήφιο αριθμό που το 1ο και το τελευταίο ψηφίο είναι διαφορετικά και τον αντιστρέφουμε. Η διαφορά τους, προστιθέμενη στον αντεστραμμένο αριθμό της διαφοράς αυτής, δίνει πάντοτε άθροισμα 1089.  

Παράδειγμα:   523 – 325 = 198,     198 + 891 =  1089

Β) Η διαφορά μεταξύ ενός τριψήφιου αριθμού και του αντεστραμμένου του είναι πολλαπλάσιο του 99.

Παράδειγμα:  863 – 368 = 495 = 5 * 99

Γ) Η διαφορά τετραψήφιου αριθμού, που τα ψηφία του είναι διαδοχικοί κατά σειρά αριθμοί και του αντεστραμμένου του είναι πάντα ο αριθμός  3087.

Παράδειγμα:  8765 – 5678 = 3087 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο