Από έναν αριθμό προκύπτει ο αριθμός 50

Ζητάμε από κάποιον να σκεφτεί  ένα αριθμό μέχρι το 10.
1) Να τον προσθέσει με τον εαυτό του.
2) Να προσθέσει το 100.
3) Να το διαιρέσει με το 2.
4) Αν μας πει το αποτέλεσμα και αφαιρέσουμε το 50 βρίσκουμε τον αριθμό. Από το αποτέλεσμα αυτό αν αφαιρέσουμε τον αριθμό που είχε σκεφτεί τότε έχουμε πάντα τον αριθμό 50.

Παράδειγμα: έστω ο αριθμός 9.
9 + 9 = 18       18 + 100 = 118       118 / 2 = 59       59 – 50 = 9   ή  (59 – 9 = 50)

 

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο